Pediatrie

Pediatrie is een specialisatiedomein binnen de kinesitherapie dat gericht is op het motorisch functioneren van kinderen. In de normale ontwikkeling gaan kinderen zich door te bewegen en te exploreren ontwikkelen op motorisch emotioneel en sociaal vlak. Soms kan er echter sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Deze kinderen kunnen baat hebben bij kinesitherapie om verdere ontwikkeling te stimuleren. Door specifiek te gaan kijken waar de kinderen problemen bij ondervinden kunnen we een stapsgewijze oefenreeks zoeken om ze dat duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben.

Daarnaast kunnen zich ook andere problemen stellen zoals ademhalingsproblemen. Zo is het mogelijk dat kinderen hun vastzittende slijmen niet efficiënt kunnen ophoesten. Door middel van autogene drainage kunnen de slijmen efficiënt opgehoest worden. Daarnaast leren we ook aan hoe je moet werken met een neusgietertje omdat veel neus-keel infecties bij kinderen kunnen voorkomen worden door de neus proper te houden.

Enkele indicaties waarvoor je bij ons terecht kan:

  • Ontwikkelingsstoornissen zoals Developmental coördination disorder (DCD)
  • Cerebrale parese ( CP)
  • Spina bifida (SB)
  • Spieraandoeningen ( duchene, steiner ...)
  • Problemen met schrijfmotoriek
  • Ademhalingsproblemen